Index of /text-semantics/data/elektrotehniski-vestnik-clanki/


../
16-bitni-vmesnik-usb-daq-s-frekvenco-vzorčenja-..> 08-Jan-2021 14:44        23800
adaptivni-računalniški-model-skupinskega-vedenj..> 08-Jan-2021 14:43        39123
aktivno-učenje-in-vzajemnost-med-učiteljem-in-u..> 08-Jan-2021 14:43        25181
algoritem-za-izračun-gleženjskega-indeksa-z-osc..> 08-Jan-2021 14:43        21435
algoritem-za-ocenjevanje-prehodnega-nivoja-segm..> 08-Jan-2021 14:43        28237
algoritmi-za-vsoto-potenc-naravnih-števil.txt   08-Jan-2021 14:43        16055
analitika-blokovnih-verig-in-iskanje-povezanih-..> 08-Jan-2021 14:44        27869
analitični-izračun-optične-odbojnosti-tankoplas..> 08-Jan-2021 14:43        18266
analiza-delovanja-napetostnega-stabilizatorja-m..> 08-Jan-2021 14:43        21421
analiza-elektromagnetnega-polja-v-okolici-400-k..> 08-Jan-2021 14:43        18233
analiza-hibridnih-in-električnih-vozil-z-uporab..> 08-Jan-2021 14:43        23171
analiza-in-sinteza-metod-varne-senzorno-podprte..> 08-Jan-2021 14:44        15494
analiza-industrijskih-omrežij.txt         08-Jan-2021 14:43        26278
analiza-ključev-delitve-prihodka-pri-koordinira..> 08-Jan-2021 14:43        31124
analiza-odzivov-mišično-skeletnega-sistema-na-m..> 08-Jan-2021 14:43        19023
analiza-oscilatorne-stabilnosti-elektroenergets..> 08-Jan-2021 14:43        18181
analiza-prihrankov-energije-v-nizkonapetostnem-..> 08-Jan-2021 14:43        16729
analiza-ravni-flikerja-v-prenosnem-omrežju-slov..> 08-Jan-2021 14:43        21966
analiza-referenčnih-algoritmov-za-izračun-pmu-p..> 08-Jan-2021 14:43        18771
analiza-stabilizatorjev-nihanj-sinhronskih-gene..> 08-Jan-2021 14:43        27775
analiza-ukrepov-za-zmanjšanje-flikerja-v-prenos..> 08-Jan-2021 14:43        21484
analiza-zmogljivosti-prehoda-webservicekonnex.txt 08-Jan-2021 14:44        33081
analiziranje-obnašanja-uporabnikov-na-spletu-br..> 08-Jan-2021 14:43        31988
avtomatizacija-kalibratorja-uporovnih-mostičev.txt 08-Jan-2021 14:44        21386
avtomatski-parkirni-sistem-za-tovornjak-s-priko..> 08-Jan-2021 14:44        15071
avtomatsko-določanje-višine-temperaturne-inverz..> 08-Jan-2021 14:43        19111
avtomatsko-naglaševanje-nepoznanih-besed-pri-si..> 08-Jan-2021 14:43        16929
avtomatsko-testiranje-avtomobilskih-diagnostičn..> 08-Jan-2021 14:43        21204
avtomatsko-videotestiranje-opremljenosti-plošč-..> 08-Jan-2021 14:43        18210
avtonomna-plovila-in-bodoča-vloga-posadke.txt   08-Jan-2021 14:43        26815
biomehanska-povratna-zanka-z-delovanjem-v-realn..> 08-Jan-2021 14:43        23155
brezkontaktno-merjenje-frekvence-srčnega-utripa..> 08-Jan-2021 14:43        16910
brezkontaktno-merjenje-pretoka-prevodnih-tekoči..> 08-Jan-2021 14:44        13144
brezžični-sistem-za-spremljanje-življenjskega-i..> 08-Jan-2021 14:43        14959
detekcija-in-analiza-dodatnih-harmonskih-kompon..> 08-Jan-2021 14:44        24400
detekcija-nasičenja-železnega-jedra-enofaznega-..> 08-Jan-2021 14:43        21298
detektiranje-utrdb-v-šahu-.txt           08-Jan-2021 14:43        18246
digitalna-obdelava-merilnih-signalov-pri-razisk..> 08-Jan-2021 14:43        16900
dinamično-prilagajanje-simulacijskih-modelov-da..> 08-Jan-2021 14:43        18029
dinamično-triangulirane-površine-v-biomehaniki-..> 08-Jan-2021 14:43        19326
določanje-optičnih-lastnosti-sipajočih-medijev-..> 08-Jan-2021 14:43        24972
določanje-položaja-z-enofrekvenčnim-sprejemniko..> 08-Jan-2021 14:43        24037
določanje-puščanja-vodnih-turbin-in-predturbins..> 08-Jan-2021 14:44        19172
določitev-optimalnih-značilnic-za-zaznavo-sprem..> 08-Jan-2021 14:44        31864
določitev-parametrov-enofaznega-transformatorja..> 08-Jan-2021 14:43        21110
dualna-hitra-gradientna-metoda-na-grafičnih-pro..> 08-Jan-2021 14:44        22166
dve-metodi-za-kalibracijo-tridetektorskih-anali..> 08-Jan-2021 14:43        15536
eksperimenti-z-obločnimi-zemeljskimi-stiki-izve..> 08-Jan-2021 14:43        20413
elektromagnetna-sevanja-v-okolici-baznih-postaj..> 08-Jan-2021 14:44        23137
elektromagnetno-vodenje-ventilov-pri-motorjih-z..> 08-Jan-2021 14:43        18879
emotivne-lastnosti-latentnih-faktorjev-v-pripor..> 08-Jan-2021 14:43        11610
emulacija-računalnika-iskra-delta-partner.txt   08-Jan-2021 14:43        29407
energetska-učinkovitost-zgradb.txt         08-Jan-2021 14:43        28277
energijsko-varčni-krmilni-modul-piezoelektrični..> 08-Jan-2021 14:43        22958
enostavna-implementacija-modela-visokonapetostn..> 08-Jan-2021 14:44        19997
enostavnejša-zasnova-sistema-za-razpoznavanje-g..> 08-Jan-2021 14:43        24462
enostavni-nizkocenovni-merilniki-prevodnosti-ko..> 08-Jan-2021 14:43        24426
enovita-konvolucijska-nevronska-mreža-za-detekc..> 08-Jan-2021 14:43        25459
eurel-imc-(international-management-cup)-tekmov..> 08-Jan-2021 14:44        3277
fizikalni-pogled-na-nihanja-gospodarstva-in-fin..> 08-Jan-2021 14:43        20831
formalna-specifikacija-in-verifikacija-lastnost..> 08-Jan-2021 14:43        35839
fpga-implementacija-generatorja-profila-s-pomoč..> 08-Jan-2021 14:44        15145
fri-rehab-3d-3-d-rekonstrukcija-kvadra-s-pomočj..> 08-Jan-2021 14:43        18715
funkcionalna-in-zmogljivostna-primerjava-odprto..> 08-Jan-2021 14:44        18110
genska-elektrotransfekcija-vplivajo-električni-..> 08-Jan-2021 14:43        25151
graditev-in-analiza-grafov-slovenskih-besed.txt  08-Jan-2021 14:43        16393
hierarhična-kompozicionalna-arhitektura-za-dete..> 08-Jan-2021 14:43        29429
hierarhični-modeli-videza-v-vizualnem-sledenju.txt 08-Jan-2021 14:43        30408
hierarhično-iskanje-ujemanja-za-vizualno-katego..> 08-Jan-2021 14:43        20760
hiter-in-natančen-izračun-dinamičnih-obratovaln..> 08-Jan-2021 14:43        21042
identifikacija-ustreznih-realizacij-načrtovalsk..> 08-Jan-2021 14:43        23441
implementacija-in-uporaba-prosto-dostopnega-ope..> 08-Jan-2021 14:43        23016
implementacija-modula-rcudalos-v-odprtokodnem-p..> 08-Jan-2021 14:44        19768
implementacija-novega-senzorja-za-merjenje-povr..> 08-Jan-2021 14:44        10490
implicitne-dražbe-–-spajanje-trgov-z-združeno-b..> 08-Jan-2021 14:44        32037
informacijska-rekurzivnost-proti-singularnosti.txt 08-Jan-2021 14:43        27299
informacijsko-pomensko-zavestno.txt        08-Jan-2021 14:44        27031
inovativni-model-za-obvladovanje-informacijskov..> 08-Jan-2021 14:44        27022
integracija-odprtokodnih-rešitev-za-avtomatizir..> 08-Jan-2021 14:43        21137
intelovi-64-bitni-procesorji.txt          08-Jan-2021 14:43        19295
inženiring-metodologij-za-menedžment-poslovnih-..> 08-Jan-2021 14:44        27281
isingov-model-feromagnetizma.txt          08-Jan-2021 14:44        15566
iskanje-vzorčnih-grafov-s-pomočjo-iskalnega-nač..> 08-Jan-2021 14:43        26790
izbira-primerne-kalibracijske-metode-za-vektors..> 08-Jan-2021 14:44        23746
izboljšana-metoda-za-oceno-zanesljivosti-proizv..> 08-Jan-2021 14:43        29413
izboljšanje-haptičnega-teleoperiranja-z-uporabo..> 08-Jan-2021 14:44        16665
izbor-v-diferencialni-evoluciji.txt        08-Jan-2021 14:43        24221
izbrane-značilnosti-slovenskega-elektrogospodar..> 08-Jan-2021 14:43        17241
izdelava-simulatorja-učnega-sistema-s-prosto-do..> 08-Jan-2021 14:43        30384
izmenjava-in-shranjevanje-simulacijskih-podatko..> 08-Jan-2021 14:43        22280
izpeljava-langevin-poisson-boltzmannove-enačbe-..> 08-Jan-2021 14:43        10421
izračun-magnetnega-polja-okrog-dolgih-neprevodn..> 08-Jan-2021 14:43        15948
izračun-magnetnega-polja-okrog-dolgih-prevodnih..> 08-Jan-2021 14:44        19038
izračun-vrtinčnih-tokov-in-joulskih-izgub-v-roe..> 08-Jan-2021 14:43        17722
kako-zelena-je-infrastruktura-velikih-oblakov.txt 08-Jan-2021 14:44        31340
kakovost-digitalnega-videa-pri-prenosu-prek-šum..> 08-Jan-2021 14:44        21435
kalibracija-merilnikov-nizkofrekvenčnega-elektr..> 08-Jan-2021 14:43        21643
karakterizacija-in-kritično-vrednotenje-fluorim..> 08-Jan-2021 14:43        18087
kombinirano-napajanje-enosmernega-serijskega-mo..> 08-Jan-2021 14:43        20409
komunikacijski-–-nadzorni-koncept-v-distribucij..> 08-Jan-2021 14:43        16417
koncept-'vsak-z-vsakim'-analiza-in-primerjava-n..> 08-Jan-2021 14:44        23010
koncept-priprave-navodil-za-uporabo-proizvodov.txt 08-Jan-2021 14:44        34701
koncept-sistema-za-odkrivanje-vožnje-v-zavetrju..> 08-Jan-2021 14:43        22172
koncepti-stacionarne-zanesljivosti-napajanja-va..> 08-Jan-2021 14:43        18351
konstrukcijski-ukrepi-za-zmanjšanje-samodržnega..> 08-Jan-2021 14:43        20696
kratkoročno-napovedovanje-porabe-električne-ene..> 08-Jan-2021 14:43        24614
krmilnik-biomedicinskega-visokonapetostnega-sig..> 08-Jan-2021 14:43        21661
krožni-valovod-z-zelo-veliko-smernostjo-in-izko..> 08-Jan-2021 14:43        14794
magnetne-lastnosti-tračnih-jeder-pri-različnih-..> 08-Jan-2021 14:43        25735
magnetno-in-električno-polje-v-okolici-daljnovo..> 08-Jan-2021 14:43        21027
medsebojni-vplivi-med-več-daljnovodnimi-sistemi..> 08-Jan-2021 14:44        7113
mehanizmi-za-zagotavljanje-dodatnih-proizvodnih..> 08-Jan-2021 14:44        24210
merjenje-homogenosti-magnetnega-polja-v-večplas..> 08-Jan-2021 14:44        19211
merjenje-lastnosti-ravninskih-lipidnih-dvosloje..> 08-Jan-2021 14:44        23103
merjenje-lastnosti-voznika-osebnega-avtomobila-..> 08-Jan-2021 14:44        19272
merjenje-mogočega-in-nemogočega.txt        08-Jan-2021 14:43        22994
merjenje-prisotnosti-radona-v-bivalnem-prostoru..> 08-Jan-2021 14:44        21309
merjenje-vpliva-velikosti-vira-pri-termovizijsk..> 08-Jan-2021 14:43        14787
merjenje-časa-na-športnih-tekmovanjih-z-domensk..> 08-Jan-2021 14:43        17923
merjenje-želodčne-aktivnosti-s-preprostim-in-la..> 08-Jan-2021 14:43        25664
metadata.csv                    08-Jan-2021 14:44       506295
metaoptimizacija-z-visokozmogljivim-računskim-s..> 08-Jan-2021 14:43        21745
metoda-fazne-demodulacije-za-dekodiranje-možgan..> 08-Jan-2021 14:44        24683
metoda-signalnega-podprostora-s-sprotno-oceno-š..> 08-Jan-2021 14:43        26919
metode-lociranja-za-bodoče-lokacijske-storitve.txt 08-Jan-2021 14:43        27265
metode-za-določanje-frekvence-elektroenergetske..> 08-Jan-2021 14:43        20681
metode-za-ocenjevanje-kognitivne-obremenitve-vo..> 08-Jan-2021 14:43        20940
mobilni-splet.txt                 08-Jan-2021 14:43        26718
modalna-in-elektromagnetna-analiza-preklopnega-..> 08-Jan-2021 14:43        28039
modalni-in-statistični-pristop-pri-opisu-zvočne..> 08-Jan-2021 14:44        14503
model-obvladovanja-odpora-pri-projektih-in-prog..> 08-Jan-2021 14:44        19033
model-samozaščite-v-kibernetskem-prostoru.txt   08-Jan-2021 14:43        31641
model-za-integracijo-migracijo-in-varnostno-kop..> 08-Jan-2021 14:43        18107
modeliranje-elektroporacije-na-več-ravneh.txt   08-Jan-2021 14:43        18621
modeliranje-realnih-omrežij-avtonomnih-sistemov..> 08-Jan-2021 14:43        29373
modeliranje-statičnega-sinhronskega-serijskega-..> 08-Jan-2021 14:43        10584
modeliranje-časovnih-vrst-z-metodami-teorije-in..> 08-Jan-2021 14:44        24474
moderni-pristopi-k-poučevanju-akustike-in-ultra..> 08-Jan-2021 14:43        20626
modulacija-pri-regulaciji-statorskega-fluksa-in..> 08-Jan-2021 14:43        19406
možnost-stabiliziranja-prometnega-toka-s-prilag..> 08-Jan-2021 14:44        17899
možnosti-in-omejitve-prenosa-električne-energij..> 08-Jan-2021 14:44        27337
možnosti-izvedb-optičnega-dostopovnega-omrežja-..> 08-Jan-2021 14:44        27498
na-poti-do-kvantnega-fuzzy-računalnika.txt     08-Jan-2021 14:43        10312
nadgradnja-e-modela-za-objektivno-ocenjevanje-v..> 08-Jan-2021 14:43        29008
napetostno-izenačevanje-akumulatorjev-v-ultrala..> 08-Jan-2021 14:43        31111
napoved-porazdelitve-oddane-moči-sončne-elektra..> 08-Jan-2021 14:43        19460
napoved-prenosnih-izgub-v-elektroenergetskem-si..> 08-Jan-2021 14:43        21049
napovedovanje-izidov-svetovnega-prvenstva-v-nog..> 08-Jan-2021 14:43        17966
napovedovanje-prometne-aktivnosti-in-zastojev-n..> 08-Jan-2021 14:43        30488
nastavljiv-enosmerni-visokonapetostni-vir-za-pr..> 08-Jan-2021 14:43        22860
načrtovanje-elektromagnetnega-sprožnika-s-pomoč..> 08-Jan-2021 14:43        22515
načrtovanje-in-obratovanje-prve-slovenske-topla..> 08-Jan-2021 14:43        22496
načrtovanje-in-ovrednotenje-kakovosti-programsk..> 08-Jan-2021 14:43        24487
načrtovanje-mobilnih-multimedijskih-aplikacij-s..> 08-Jan-2021 14:43        23421
načrtovanje-modeliranje-in-optimizacija-hibridn..> 08-Jan-2021 14:44        21546
načrtovanje-modeliranje-in-simulacije-elektrome..> 08-Jan-2021 14:43        23125
načrtovanje-najboljšega-naslednjega-pogleda-za-..> 08-Jan-2021 14:43        41870
načrtovanje-polizoliranih-nadzemnih-vodov-za-up..> 08-Jan-2021 14:44        22929
načrtovanje-razvoja-omrežja-na-zgk-ravne.txt    08-Jan-2021 14:43        24189
načrtovanje-teslovega-transformatorja.txt     08-Jan-2021 14:43        16818
načrtovanje-tokovnega-udarnega-generatorja.txt   08-Jan-2021 14:43        16896
načrtovanje-umetne-linije-za-standardni-sukani-..> 08-Jan-2021 14:43        22379
negotovost-karakteristike-vpliva-velikosti-tarč..> 08-Jan-2021 14:44        17148
neholonomsko-robotsko-breme.txt          08-Jan-2021 14:43        16159
nekateri-vidiki-četrte-maxwellove-enačbe.txt    08-Jan-2021 14:43        15103
neponovljivo-obnašanje-programov-na-različnih-p..> 08-Jan-2021 14:43        19623
ng-pon1-tehnološka-opredelitev-uvajanje-v-praks..> 08-Jan-2021 14:44        22383
nizkonapetostni-napajalni-modul-z-galvansko-loč..> 08-Jan-2021 14:43        26046
nova-faktorja-pomembnosti-v-elektroenergetskih-..> 08-Jan-2021 14:43        19420
nova-strategija-sodelovanja-vetrne-elektrarne-z..> 08-Jan-2021 14:43        25192
novi-študijski-program-biomedicinske-tehnike-na..> 08-Jan-2021 14:43        21361
numerične-metode-končnih-razlik-za-modeliranje-..> 08-Jan-2021 14:43        31816
o-optimalnosti-izračuna-semantičnih-pravil-po-s..> 08-Jan-2021 14:43        19340
objavljanje-rezultatov-raziskav-–-pisanje-člank..> 08-Jan-2021 14:43        52340
oblačna-integracijska-platforma-kot-koncept-int..> 08-Jan-2021 14:44        21701
obstojnost-črnil-v-vodnih-fantomih-za-uporabo-z..> 08-Jan-2021 14:43        18949
ocena-bilance-vode-v-sistemu-reformergorivne-ce..> 08-Jan-2021 14:43        14265
ocena-dinamične-sigurnosti-elektroenergetskih-s..> 08-Jan-2021 14:44        22615
ocena-natančnosti-sistema-robotskega-vida.txt   08-Jan-2021 14:44        15279
ocena-proizvodnje-električne-energije-hidroelek..> 08-Jan-2021 14:43        35318
ocenjevanje-uspešnosti-postopkov-zaznavanja-ces..> 08-Jan-2021 14:44        20864
odkrivanje-napak-v-industrijskih-tiskovinah-s-p..> 08-Jan-2021 14:44        28725
odkrivanje-potencialno-sumljivih-poslov-na-trgu..> 08-Jan-2021 14:43        17656
odprte-inovacije-–-prek-sodelovanja-do-trajnost..> 08-Jan-2021 14:43        17133
ogrodje-za-izboljšanje-procesov-razvoja-informa..> 08-Jan-2021 14:43        23019
omrežje-prihodnosti-–-stališče-itu-t.txt      08-Jan-2021 14:43        28938
opis-metode-koordiniranega-dodeljevanja-čezmejn..> 08-Jan-2021 14:43        31743
optimalno-permutacijsko-usmerjanje-v-heksagonal..> 08-Jan-2021 14:43        25226
optimalno-sledenje-sončnih-modulov-soncu-ob-upo..> 08-Jan-2021 14:43        17341
optimalno-vodenje-kompenzatorjev-jalove-moči-v-..> 08-Jan-2021 14:43        19705
optimizacija-delovanja-prehoda-webservicekonnex..> 08-Jan-2021 14:43        43414
optimizacija-delovanja-zdravstvene-dispečerske-..> 08-Jan-2021 14:43        22863
optimizacija-digitalnih-gradnikov-na-nivoju-tra..> 08-Jan-2021 14:43        16399
optimizacija-indukcijskega-segrevanja-z-numerič..> 08-Jan-2021 14:43        20416
optimizacija-prihodka-pri-dobavi-električne-ene..> 08-Jan-2021 14:43        21954
optimiziranje-izkoristka-pri-prenosu-električne..> 08-Jan-2021 14:43        9484
optični-komunikacijski-poskusi-za-interaktivno-..> 08-Jan-2021 14:43        22647
optično-in-električno-modeliranje-elektrokemijs..> 08-Jan-2021 14:43        25154
orodje-za-ovrednotenje-vgrajenih-sistemov-na-po..> 08-Jan-2021 14:43        18209
ovrednotenje-eksperimentalnih-metod-za-določanj..> 08-Jan-2021 14:43        18911
ovrednotenje-merilne-negotovosti-pri-psihofizio..> 08-Jan-2021 14:43        21202
pasivna-optična-dostopovna-omrežja-z-valovnodol..> 08-Jan-2021 14:44        23337
plazemski-plašč-v-poševnem-magnetnem-polju.txt   08-Jan-2021 14:43        55991
podatkovna-baza-za-kontekstualno-personalizacij..> 08-Jan-2021 14:43        19574
poenostavljena-metoda-upoštevanja-dinamičnih-hi..> 08-Jan-2021 14:43        21549
poklicna-izpostavljenost-elektromagnetnim-sevan..> 08-Jan-2021 14:43        35388
polavtomatsko-merjenje-3d-cobbovega-kota-na-tri..> 08-Jan-2021 14:43        21153
pomen-optimiranja-hlajenja-za-življenjsko-dobo-..> 08-Jan-2021 14:43        38960
poraba-energije-za-javno-razsvetljavo-v-slovens..> 08-Jan-2021 14:43        20264
porazdelitev-stroškov-zakupa-in-prenosa-jalove-..> 08-Jan-2021 14:43        20628
posebnosti-izgubne-moči-v-velikih-usmerniških-t..> 08-Jan-2021 14:43        11463
poslovni-model-in-informacijski-sistemi.txt    08-Jan-2021 14:44        26278
posnetek-obremenjenosti-naravnega-in-življenjsk..> 08-Jan-2021 14:44        15814
pospeševanje-množenja-matrik-z-vezjem-fpga-in-r..> 08-Jan-2021 14:43        28200
postopek-vključitve-magnetne-histereze-material..> 08-Jan-2021 14:44        14995
postopek-zaznave-sprememb-v-podatkih-lidar.txt   08-Jan-2021 14:43        14056
povečanje-učinkovitosti-naprave-za-suho-čiščenj..> 08-Jan-2021 14:43        15086
praktična-izvedba-preskusov-drsne-sponke-za-oze..> 08-Jan-2021 14:44        16584
pravila-na-semantičnem-spletu.txt         08-Jan-2021 14:43        22966
predstavitev-ideje-kvantnega-šifriranja-in-preg..> 08-Jan-2021 14:43        27032
pregled-naprav-tehnologij-in-področij-uporabe-n..> 08-Jan-2021 14:43        34652
preizkus-nadtokovne-funkcije-zaščitnega-releja-..> 08-Jan-2021 14:43        21640
prenos-moči-in-informacije-v-bližnjem-polju.txt  08-Jan-2021 14:43        14496
prenos-multimedijskih-signalov-visoke-ločljivos..> 08-Jan-2021 14:43        28977
prenova-sheme-podfrekvenčnega-razbremenjevanja-..> 08-Jan-2021 14:43        24349
prepoznava-obrazov-z-ag-opisnikom.txt       08-Jan-2021 14:44        29507
prihodnost-načrtovanje-in-razvoj-brezžičnih-šir..> 08-Jan-2021 14:43        22665
primerjava-algoritmov-za-iskanje-metričnih-sose..> 08-Jan-2021 14:44        18764
primerjava-kakovosti-slik-kodiranih-s-h264svc-i..> 08-Jan-2021 14:43        22944
primerjava-merilnih-postopkov-za-ugotavljanje-m..> 08-Jan-2021 14:44        20233
primerjava-postopkov-mls-in-sinusnega-preleta-v..> 08-Jan-2021 14:43        16611
primerjava-razčlenjevanja-magnetnoresonančnih-s..> 08-Jan-2021 14:43        21034
primerjava-regulacijskih-metod-aktivnih-usmerni..> 08-Jan-2021 14:44        21686
primerjava-samoevalvacij-študentov-pri-predmeti..> 08-Jan-2021 14:44        25506
primerjava-strategij-vodenja-odstranjevanja-duš..> 08-Jan-2021 14:43        25419
pristop-za-prilagajanje-procesa-razvoja-program..> 08-Jan-2021 14:43        20373
pristopi-k-načrtovanju-in-razvoju-rešitev-digit..> 08-Jan-2021 14:43        33981
privlačne-interakcije-med-negativno-naelektreni..> 08-Jan-2021 14:43        11926
proceduralno-generiranje-tropskega-otoka-in-kor..> 08-Jan-2021 14:43        35707
procesni-vir-za-impulzno-bakrenje-tiskanih-vezi..> 08-Jan-2021 14:43        22017
programabilni-kristalni-oscilator-visoke-razloč..> 08-Jan-2021 14:44        16370
programsko-ogrodje-za-prenos-inženirskih-aplika..> 08-Jan-2021 14:43        20079
projekt-desertec-kot-alternativa-jedrski-energi..> 08-Jan-2021 14:43        18352
prostorska-orientacija-pri-sočasnih-ortogonalni..> 08-Jan-2021 14:43        14765
prostorsko-multipleksiranje-v-vlakenskih-optičn..> 08-Jan-2021 14:44        22380
protokol-za-zanesljiv-prenos-alarmnih-sporočil-..> 08-Jan-2021 14:43        28350
protokoli-z-drsečim-oknom-–-pregled-mehanizmov-..> 08-Jan-2021 14:43        25863
radijska-lokalizacija-v-notranjih-okoljih-pregl..> 08-Jan-2021 14:43        51736
radijsko-načrtovanje-brezžičnih-mobilnih-omreži..> 08-Jan-2021 14:43        24442
raziskovanje-omrežnih-napadov-muholovec-simx.txt  08-Jan-2021 14:43        25513
različice-opisnika-el.txt             08-Jan-2021 14:43        20997
različni-modeli-elektroporacije-in-transporta-m..> 08-Jan-2021 14:44        32694
razporeditev-udarne-napetosti-vzdolž-zvrnjenega..> 08-Jan-2021 14:43        16167
razporejanje-električne-energije-v-aktivnih-dis..> 08-Jan-2021 14:44        19879
razpoznava-delov-telesa-na-podlagi-kožne-barve-..> 08-Jan-2021 14:43        21848
razvoj-aparaturne-opreme-za-kompakten-sistem-na..> 08-Jan-2021 14:43        20188
razvoj-interaktivnih-multimedijskih-televizijsk..> 08-Jan-2021 14:43        26745
razvoj-kriterijev-tveganja-za-trajne-spremembe-..> 08-Jan-2021 14:43        19205
razvoj-modelirnega-okolja-za-učinkovito-rekonfi..> 08-Jan-2021 14:43        32221
razvoj-namenskih-mikroprocesorjev-za-vezja-fpga..> 08-Jan-2021 14:43        16593
razvoj-platforme-za-zagotavljanje-množice-telek..> 08-Jan-2021 14:43        24682
razvoj-programske-opreme-v-oblaku-za-skrajševan..> 08-Jan-2021 14:43        20110
razvoj-simulatorja-vesoljskega-plovila-za-proje..> 08-Jan-2021 14:43        24423
razvoj-sistema-za-določitev-vpliva-velikosti-ta..> 08-Jan-2021 14:43        20572
razvoj-storitve-posredovanja-ogrodnih-virov-po-..> 08-Jan-2021 14:43        24419
razvoj-teoretičnega-in-hibridnega-mehkega-model..> 08-Jan-2021 14:43        20187
razčlenjevanje-barvne-slike-zajete-s-splošnonam..> 08-Jan-2021 14:44        27783
razširjena-metoda-za-verjetnostni-izračun-preto..> 08-Jan-2021 14:43        21410
računanje-kriptografskih-valut-z-gpe.txt      08-Jan-2021 14:44        29880
realizacija-dvojiškega-pomnjenja-v-enostavnih-b..> 08-Jan-2021 14:43        22800
regulacija-napetosti-v-distribucijskih-omrežjih..> 08-Jan-2021 14:43        21937
regulacija-napetosti-v-distribucijskih-omrežjih..> 08-Jan-2021 14:43        17602
robotizirani-jojo-strategija-vodenja-z-uporabo-..> 08-Jan-2021 14:44        24962
robustni-visoko-občutljivi-senzor-za-thz-območj..> 08-Jan-2021 14:44        19588
robustno-razpoznavanje-3d-slik-obrazov.txt     08-Jan-2021 14:44        22524
rtos-za-arm7.txt                  08-Jan-2021 14:43        16371
rudarjenje-bitcoinov-s-podatkovno-pretokovnimi-..> 08-Jan-2021 14:43        16751
samonastavljivi-algoritmi-za-prediktivnofunkcij..> 08-Jan-2021 14:43        17461
segrevanje-tkiva-med-ablacijo-tumorjev-z-irever..> 08-Jan-2021 14:44        15501
simulacija-porazdelitve-tlaka-v-kolčni-sklepni-..> 08-Jan-2021 14:43        16432
simulacija-temperature-v-hladilnih-aparatih.txt  08-Jan-2021 14:44        16624
simulator-avtomatiziranega-notranjega-okolja.txt  08-Jan-2021 14:44        18067
sistem-nadgrajene-resničnosti-za-verifikacijo-p..> 08-Jan-2021 14:44        20554
sistem-za-avtomatsko-detekcijo-goljufij-pri-ele..> 08-Jan-2021 14:44        22289
sistem-za-porazdeljeno-računanje-simulacij-dina..> 08-Jan-2021 14:44        24003
sistematičen-pristop-iskanja-neustreznih-parame..> 08-Jan-2021 14:43        24865
sizif-i-sistem-izpitov-na-zdravstveni-fakulteti..> 08-Jan-2021 14:43        16248
sklopljeno-optično-modeliranje-sodobnih-optoele..> 08-Jan-2021 14:43        50328
skrajni-obratovalni-pogoji-sinhronskih-generato..> 08-Jan-2021 14:44        28888
slovenija-gre-v-vesolje-zahtevnost-tehnologije-..> 08-Jan-2021 14:44        23689
slovnična-evolucija-v-elektrotehniki-posebnosti..> 08-Jan-2021 14:43        28150
smotrnost-uporabe-simulacijske-programske-oprem..> 08-Jan-2021 14:43        24605
snovanje-interaktivnega-pametnega-zabojnika-za-..> 08-Jan-2021 14:43        27202
sosednost-vozlišč-v-hipergrafih.txt        08-Jan-2021 14:44        17675
spletne-storitve-z-graphql.txt           08-Jan-2021 14:44        13899
sprememba-gostote-energije-v-zemeljskem-magnetn..> 08-Jan-2021 14:43        20051
sprotno-razločevanje-akustičnih-signalov-z-upoš..> 08-Jan-2021 14:43        19193
stigmergični-pristop-za-reševanje-dinamičnih-op..> 08-Jan-2021 14:44        20294
strojni-in-programski-vidiki-arhitekture-cuda.txt 08-Jan-2021 14:43        21989
strukturiranje-storitev-rcs-na-aplikacijskem-sl..> 08-Jan-2021 14:43        23822
strukturiranje-storitev-rcs-na-aplikacijskem-sl..> 08-Jan-2021 14:44        20919
taksonomija-kontekstno-odvisnih-sistemov.txt    08-Jan-2021 14:43        19446
telepredavanja-prek-javnega-komunikacijskega-om..> 08-Jan-2021 14:43        20828
teoretska-izhodišča-za-izvedbo-oscilacijskega-p..> 08-Jan-2021 14:44        21131
termična-analiza-250-kva-trifaznega-transformat..> 08-Jan-2021 14:43        22740
testno-okolje-za-razvoj-vgrajenih-naprav-obdela..> 08-Jan-2021 14:43        19464
tokovni-merilni-pretvorniki-v-vezjih-močnostne-..> 08-Jan-2021 14:43        46850
toplotni-model-človeškega-trupa-z-vgrajenimi-fi..> 08-Jan-2021 14:43        28211
trendi-v-razvoju-močnostne-elektronike-za-voden..> 08-Jan-2021 14:43        31436
trk-robota-s-človekom-zveza-med-energijsko-gost..> 08-Jan-2021 14:43        19219
ugotavljanje-podatkovne-odvisnosti-za-procesorj..> 08-Jan-2021 14:43        22256
ugotavljanje-stanja-izolacije-statorskega-navit..> 08-Jan-2021 14:43        27735
ugotavljanje-začetne-lege-rotorja-elektronsko-k..> 08-Jan-2021 14:43        19037
univerzalna-koordinacija-prenapetostne-zaščite-..> 08-Jan-2021 14:43        19461
uporaba-direktne-ljapunove-metode-za-ugotavljaj..> 08-Jan-2021 14:43        21720
uporaba-diskretne-fouriereve-transformacije-pri..> 08-Jan-2021 14:43        22571
uporaba-emotivno-pogojenega-računalništva-v-pri..> 08-Jan-2021 14:43        19891
uporaba-gradientnega-merila-pri-podfrekvenčnem-..> 08-Jan-2021 14:43        25770
uporaba-grafičnega-uporabniškega-vmesnika-za-va..> 08-Jan-2021 14:43        18738
uporaba-komercialnega-sledilnika-točki-maksimal..> 08-Jan-2021 14:43        20558
uporaba-mayrjevega-modela-pri-simulaciji-elektr..> 08-Jan-2021 14:43        21175
uporaba-metode-absolutnih-vozliščnih-koordinat-..> 08-Jan-2021 14:43        23060
uporaba-metode-qft-'quantitative-feedback-theor..> 08-Jan-2021 14:43        23616
uporaba-polizoliranih-vodnikov-pri-najvišjih-na..> 08-Jan-2021 14:44        17758
uporaba-teorije-iger-za-optimizacijo-delovanja-..> 08-Jan-2021 14:44        26298
uporaba-tiristorsko-krmiljene-serijske-dušilke-..> 08-Jan-2021 14:43        16604
uporaba-umetne-inteligence-v-distribucijskem-el..> 08-Jan-2021 14:43        23975
uporaba-vektorskih-vložitev-pri-modeliranju-pot..> 08-Jan-2021 14:43        37470
uporabniški-vmesniki-in-metodologija-pridobivan..> 08-Jan-2021 14:43        28818
uporabnost-orodij-ws-i-za-testiranje-interopera..> 08-Jan-2021 14:43        27154
uporabnost-termovizije-za-blagor-prašičev.txt   08-Jan-2021 14:44        18263
upravljanje-ključev-v-dnssec.txt          08-Jan-2021 14:43        32855
usmerniški-transformatorji-za-slovenske-železni..> 08-Jan-2021 14:43        12165
uspešnost-regulative-pri-vzpostavitvi-in-delova..> 08-Jan-2021 14:44        38229
varna-uporaba-mobilnih-naprav-v-kibernetskem-pr..> 08-Jan-2021 14:44        15775
varnostne-kopije-podatkov-v-oblakih.txt      08-Jan-2021 14:44        23164
verjetnostna-kratkoročna-napoved-prenosnih-izgu..> 08-Jan-2021 14:44        30232
večagentni-model-za-agente-odjemalce-in-agente-..> 08-Jan-2021 14:43        26853
visokonivojsko-modeliranje-in-načrtovanje-večka..> 08-Jan-2021 14:43        22515
vloga-informacijsko-komunikacijskih-tehnologij-..> 08-Jan-2021 14:44        20728
vloga-ponudnikov-telekomunikacijskih-storitev-p..> 08-Jan-2021 14:43        42154
vodenje-porabe-in-njena-elastičnost-na-trgu-z-e..> 08-Jan-2021 14:44        23950
vodenje-sistema-fes-za-krepitev-senzomotoričnih..> 08-Jan-2021 14:43        20219
vodenje-več-sinhronskih-motorjev-z-enim-frekven..> 08-Jan-2021 14:43        23800
vpliv-analize-zanesljivosti-človeka-na-rezultat..> 08-Jan-2021 14:43        20993
vpliv-asimetrije-vzbujalnega-signala-na-delovan..> 08-Jan-2021 14:43        31263
vpliv-debeline-plasti-za-transport-elektronov-c..> 08-Jan-2021 14:44        13169
vpliv-distorzije-na-razdalje-izračunane-s-pomoč..> 08-Jan-2021 14:43        16264
vpliv-dodatnih-fotonapetostnih-sistemov-na-prih..> 08-Jan-2021 14:43        14624
vpliv-elektronskih-naprav-na-napetostno-stabiln..> 08-Jan-2021 14:44        23783
vpliv-kakovosti-vhodnih-slik-na-zanesljivost-sa..> 08-Jan-2021 14:43        22944
vpliv-metod-za-odstranitev-pegastega-šuma-na-oc..> 08-Jan-2021 14:43        24651
vpliv-modulacijske-frekvence-na-izgube-elektrom..> 08-Jan-2021 14:43        19600
vpliv-neelastičnega-raztezka-vodnikov-na-povese..> 08-Jan-2021 14:43        15662
vpliv-obratovanja-ciklokonverterja-na-kakovost-..> 08-Jan-2021 14:43        22256
vpliv-statičnega-var-kompenzatorja-na-harmonsko..> 08-Jan-2021 14:43        27435
vpliv-ukrepov-zniževanja-izpustov-co2-na-dolgor..> 08-Jan-2021 14:43        37130
vpliv-varnostnih-mehanizmov-na-povezljivost-spl..> 08-Jan-2021 14:44        21953
vpliv-višjih-harmonskih-komponent-toka-na-poveč..> 08-Jan-2021 14:44        19554
vpliv-zmanjšanja-simulacijskega-volumna-na-napa..> 08-Jan-2021 14:43        14590
vplivi-izpostavljenosti-navidezni-višini-na-psi..> 08-Jan-2021 14:43        26035
vplivi-komponent-toplotne-podpostaje-na-regulac..> 08-Jan-2021 14:43        27865
vrednotenje-električnega-polja-visokofrekvenčni..> 08-Jan-2021 14:43        22833
vrednotenje-mer-podobnosti-med-strukturnimi-ten..> 08-Jan-2021 14:43        22349
vrednotenje-postopkov-superresolucije-za-izbolj..> 08-Jan-2021 14:43        14514
vrtenje-žiroskopske-naprave-z-robotom.txt     08-Jan-2021 14:43        21670
wikipedija-kot-vir-znanja-za-iskanje-imenskih-e..> 08-Jan-2021 14:43        31014
zagotavljanje-rezerv-delovne-moči-pri-odjemalci..> 08-Jan-2021 14:44        17558
zajemanje-oscilometričnih-ovojnic-pri-neinvaziv..> 08-Jan-2021 14:43        17606
zakasnitev-signala-na-fizični-ravni-optičnega-o..> 08-Jan-2021 14:44        21677
zapis-večjezičnih-besedil-v-e-sperantu.txt     08-Jan-2021 14:44        19195
zasnova-in-izvedba-algoritma-jpeg-v-integrirane..> 08-Jan-2021 14:43        22608
zasnova-večpredstavnega-konvergenčnega-uporabni..> 08-Jan-2021 14:44        20477
zaznavanje-karakterističnih-točk-elektrokardiog..> 08-Jan-2021 14:43        20911
zaznavanje-napak-in-spremljanje-čiščenja-odpadn..> 08-Jan-2021 14:44        14519
zaznavanje-nepravilnega-delovanja-senzorjev-v-č..> 08-Jan-2021 14:43        21270
zlivanje-informacij-za-zanesljivo-in-robustno-r..> 08-Jan-2021 14:44        21933
značilnosti-obratovanja-črpalne-hidroelektrarne..> 08-Jan-2021 14:44        28479
zwitterionska-membrana-v-dotiku-z-raztopino-sol..> 08-Jan-2021 14:43        17378
časovna-in-prostorska-zahtevnost-kombinatorične..> 08-Jan-2021 14:43        17150
šahovski-program-umko.txt             08-Jan-2021 14:43        26987
šibko-povezane-virtualne-razvojne-skupine-kot-a..> 08-Jan-2021 14:43        16227
študija-orodij-za-sledenje-pogleda-na-primeru-š..> 08-Jan-2021 14:43        30298