Index of /text-semantics/data/zakoni-o-registrih/


../
1--Zakon-o-tujcih-uradno-prečiščeno-besedilo-ZT..> 20-Nov-2020 17:05       419819
100--Zakon-o-socialnem-varstvu-uradno-prečiščen..> 20-Nov-2020 17:05       192727
1032--Zakon-o-računovodstvu-ZR-stran-2491.txt   20-Nov-2020 17:05        25350
1065--Zakon-o-bančništvu-ZBan-2-stran-2833.txt   20-Nov-2020 17:05       611533
1068--Zakon-o-starševskem-varstvu-in-družinskih..> 20-Nov-2020 17:05       108346
1074--Zakon-o-sistemu-jamstva-za-vloge-ZSJV-str..> 20-Nov-2020 17:05        87558
1094--Zakon-o-denacionalizaciji-stran-1093.txt   20-Nov-2020 17:05        56570
1095--Zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-Zakona-..> 20-Nov-2020 17:05        96928
1151--Zakon-o-promociji-kmetijskih-in-živilskih..> 20-Nov-2020 17:05        40507
1152--Zakon-o-zaposlovanju-in-delu-tujcev-ZZDT-..> 20-Nov-2020 17:05       117577
1180--Zakon-o-mineralnih-gnojilih-ZMinG-1-stran..> 20-Nov-2020 17:05        21696
1181--Zakon-o-nadzoru-strateškega-blaga-posebne..> 20-Nov-2020 17:05        37211
1182--Zakon-o-Skladu-Republike-Slovenije-za-nas..> 20-Nov-2020 17:05        13985
1188--Zakon-o-spremembah-Zakona-o-zemljiški-knj..> 20-Nov-2020 17:05        1672
1195--Zakon-o-interventnih-ukrepih-za-omilitev-..> 20-Nov-2020 17:05       112419
1204--Zakon-o-pogojih-imenovanja-izrednega-član..> 20-Nov-2020 17:05        8579
1206--Zakon-o-državnem-odvetništvu-ZDOdv-stran-..> 20-Nov-2020 17:05        92172
1211--Zakon-o-državljanstvu-Republike-Slovenije..> 20-Nov-2020 17:05        49511
1224--Zakon-o-zaključku-lastninjenja-in-privati..> 20-Nov-2020 17:05        74242
1229--Zakon-o-varstvu-dokumentarnega-in-arhivsk..> 20-Nov-2020 17:05        82031
1249--Zakon-o-obligacijskih-in-stvarnopravnih-r..> 20-Nov-2020 17:05       110276
1298--Zakon-o-gospodarskih-družbah-stran-1611.txt 20-Nov-2020 17:05       362326
1299--Zakon-o-gozdovih-stran-1677.txt       20-Nov-2020 17:05        85375
1299--Zakon-o-investicijskih-skladih-in-družbah..> 20-Nov-2020 17:05       584405
1326--Zakon-o-upravljavcih-alternativnih-invest..> 20-Nov-2020 17:05       370229
1349--Zakon-o-socialnem-vključevanju-invalidov-..> 20-Nov-2020 17:05        24969
1350--Zakon-o-gospodarskih-javnih-službah-stran..> 20-Nov-2020 17:05        51650
1350--Zakon-o-informacijski-varnosti-ZInfV-stra..> 20-Nov-2020 17:05        73286
1351--Zakon-o-varstvu-okolja-stran-1750.txt    20-Nov-2020 17:05       119054
1354--Zakon-o-varnosti-v-železniškem-prometu-ZV..> 20-Nov-2020 17:05       240124
1375--Zakon-o-potnih-listinah-uradno-prečiščeno..> 20-Nov-2020 17:05        44864
1376--Zakon-o-prekrških-uradno-prečiščeno-besed..> 20-Nov-2020 17:05       267596
1405--Zakon-o-kazenskem-postopku-uradno-prečišč..> 20-Nov-2020 17:05       604657
1406--Zakon-o-visokem-šolstvu-uradno-prečiščeno..> 20-Nov-2020 17:05       180051
1426--Zakon-o-partnerski-zvezi-ZPZ-stran-4815.txt 20-Nov-2020 17:05        11788
1438--Zakon-o-ugotavljanju-vzajemnosti-ZUVza-1-..> 20-Nov-2020 17:05        20087
1439--Zakon-o-probaciji-ZPro-stran-3946.txt    20-Nov-2020 17:05        52293
1457--Zakon-o-zaščiti-živali-uradno-prečiščeno-..> 20-Nov-2020 17:05        82416
1459--Zakon-o-preprečevanju-omejevanja-konkuren..> 20-Nov-2020 17:05        76868
1523--Zakon-o-športu-ZŠpo-1-stran-4173.txt     20-Nov-2020 17:05       104033
1524--Zakon-o-skupnosti-študentov-stran-2449.txt  20-Nov-2020 17:05        12103
1524--Zakon-o-sodnih-taksah-ZST-1-stran-3653.txt  20-Nov-2020 17:05        37027
1584--Zakon-o-preglednosti-finančnih-odnosov-in..> 20-Nov-2020 17:05        25291
1589--Zakon-o-zemljiški-knjigi-ZZK-stran-2325.txt 20-Nov-2020 17:05        56420
1602--Zakon-o-nadzoru-izvoza-blaga-z-dvojno-rab..> 20-Nov-2020 17:05        11775
1657--Obrtni-zakon-uradno-prečiščeno-besedilo-O..> 20-Nov-2020 17:05        43330
1678--Zakon-o-spremembi-in-dopolnitvi-Zakona-o-..> 20-Nov-2020 17:05        1023
1679--Zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-Zakona-..> 20-Nov-2020 17:05        2866
1682--Zakon-o-varstvu-okolja-uradno-prečiščeno-..> 20-Nov-2020 17:05       253900
1696--Zakon-o-nadzoru-državne-meje-uradno-preči..> 20-Nov-2020 17:05        47277
1696--Zakon-o-pogojih-za-opravljanje-reprodukti..> 20-Nov-2020 17:05        9015
1700--Zakon-za-uravnoteženje-javnih-financ-ZUJF..> 20-Nov-2020 17:05       178381
1704--Zakon-o-postopku-priznavanja-poklicnih-kv..> 20-Nov-2020 17:05        81696
1744--Zakon-o-osebni-izkaznici-ZOIzk-1-stran-46..> 20-Nov-2020 17:05        33359
1763--Zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-Zakona-..> 20-Nov-2020 17:05        50719
1768--Zakon-o-evidencah-na-področju-dela-in-soc..> 20-Nov-2020 17:05        36113
1828--Zakon-o-telekomunikacijah-ZTel-1-stran-32..> 20-Nov-2020 17:05       196785
1831--Zakon-o-interventnih-ukrepih-za-pripravo-..> 20-Nov-2020 17:05        48359
1837--Zakon-o-finančnih-konglomeratih-ZFK-stran..> 20-Nov-2020 17:05        81870
1841--Zakon-o-vzpostavitvi-etažne-lastnine-na-d..> 20-Nov-2020 17:05        64477
1858--Zakon-o-sodelovanju-v-kazenskih-zadevah-z..> 20-Nov-2020 17:05       291330
1921--Zakon-o-reševanju-in-prisilnem-prenehanju..> 20-Nov-2020 17:05       527308
1922--Zakon-o-varnosti-na-smučiščih-ZVSmuč-1-st..> 20-Nov-2020 17:05        89170
1959--Zakon-o-veterinarstvu-ZVet-1-stran-3673.txt 20-Nov-2020 17:05       122145
1974--Zakon-o-delovnem-času-in-obveznih-počitki..> 20-Nov-2020 17:05       157284
1978--Zakon-o-kmetijstvu-ZKme-1-stran-4965.txt   20-Nov-2020 17:05       186766
1980--Zakon-o-soobstoju-gensko-spremenjenih-ras..> 20-Nov-2020 17:05        64842
1985--Zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-Zakona-..> 20-Nov-2020 17:05        10898
1994--Zakon-o-izvajanju-mednarodnih-programov-s..> 20-Nov-2020 17:05        11736
2--Zakon-o-ratifikaciji-Protokola-o-registrih-i..> 20-Nov-2020 17:05       102993
2--Zakon-o-zaposlovanju-samozaposlovanju-in-del..> 20-Nov-2020 17:05       121475
2001--Zakon-o-ukrepih-za-odpravo-posledic-pozeb..> 20-Nov-2020 17:05        20126
2024--Zakon-o-evidentiranju-nepremičnin-ZEN-str..> 20-Nov-2020 17:05       186153
2035--Zakon-o-trošarinah-ZTro-1-stran-6837.txt   20-Nov-2020 17:05       225136
2039--Zakon-o-varnosti-in-zdravju-pri-delu-ZVZD..> 20-Nov-2020 17:05        75997
2040--Zakon-o-pravnem-varstvu-v-postopkih-javne..> 20-Nov-2020 17:05       102218
2065--Kazenski-zakonik-KZ-1-UPB2-uradno-prečišč..> 20-Nov-2020 17:05       341853
2089--Zakon-o-meteorološki-dejavnosti-ZMetD-str..> 20-Nov-2020 17:05        47314
209--Zakon-o-prevozih-v-cestnem-prometu-uradno-..> 20-Nov-2020 17:05       260954
2090--Zakon-o-Poslovnem-registru-Slovenije-ZPRS..> 20-Nov-2020 17:05        26834
2120--Zakon-o-dopolnitvi-zakona-o-zračni-plovbi..> 20-Nov-2020 17:05        1608
2128--Zakon-o-tajnih-podatkih-uradno-prečiščeno..> 20-Nov-2020 17:05        79104
2139--Zakon-o-štipendiranju-ZŠtip-1-stran-6413.txt 20-Nov-2020 17:05       115109
2146--Zakon-o-lastninskem-preoblikovanju-zavaro..> 20-Nov-2020 17:05        53898
2169--Zakon-o-državni-statistiki-ZDSta-stran-35..> 20-Nov-2020 17:05        34085
2178--Zakon-o-industrijski-lastnini-uradno-preč..> 20-Nov-2020 17:05       151661
2180--Zakon-o-dostopu-do-informacij-javnega-zna..> 20-Nov-2020 17:05        33809
2182--Zakon-o-varstvu-pred-naravnimi-in-drugimi..> 20-Nov-2020 17:05       153585
222--Zakon-o-izobraževanju-odraslih-ZIO-1-stran..> 20-Nov-2020 17:05        76240
223--Zakon-o-Kobilarni-Lipica-ZKL-1-stran-838.txt 20-Nov-2020 17:05        67074
2276--Zakon-o-prikritih-vojnih-grobiščih-in-pok..> 20-Nov-2020 17:05        23431
2294--Zakon-o-prijavi-prebivališča-ZPPreb-1-str..> 20-Nov-2020 17:05        90996
2295--Zakon-o-ukrepih-za-odpravo-posledic-pozeb..> 20-Nov-2020 17:05        17292
2298--Zakon-o-prenosu-pooblastil-pravic-in-obve..> 20-Nov-2020 17:05        5412
233--Zakon-o-ponovni-vzpostavitvi-agrarnih-skup..> 20-Nov-2020 17:05        14214
2340--Zakon-o-lastninskem-preoblikovanju-deleža..> 20-Nov-2020 17:05        2310
2345--Zakon-o-varnosti-cestnega-prometa-uradno-..> 20-Nov-2020 17:05       417622
2357--Zakon-o-pridobivanju-in-presaditvi-delov-..> 20-Nov-2020 17:05        65831
2372--Zakon-o-davčnem-potrjevanju-računov-ZDavP..> 20-Nov-2020 17:05        37314
2400--Zakon-o-preprečevanju-zamud-pri-plačilih-..> 20-Nov-2020 17:05        43729
2417--Zakon-o-stavbnih-zemljiščih-ZSZ-stran-399..> 20-Nov-2020 17:05        25030
2429--Zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-Zakona-..> 20-Nov-2020 17:05        9319
2439--Zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-Zakona-..> 20-Nov-2020 17:05        15321
2440--Zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-Zakona-..> 20-Nov-2020 17:05        29392
2514--Zakon-o-lastninskem-preoblikovanju-podjet..> 20-Nov-2020 17:05        45897
2517--Zakon-o-kolektivnih-tožbah-ZKolT-stran-70..> 20-Nov-2020 17:05        73775
2527--Zakon-o-javnih-agencijah-ZJA-stran-5279.txt 20-Nov-2020 17:05        37064
2537--Zakon-o-gospodarskih-zbornicah-ZGZ-stran-..> 20-Nov-2020 17:05        25262
2547--Zakon-o-privatizaciji-pravnih-oseb-v-last..> 20-Nov-2020 17:05        18013
2594--Zakon-o-prevozih-v-cestnem-prometu-stran-..> 20-Nov-2020 17:05        51151
2603--Pomorski-zakonik-uradno-prečiščeno-besedi..> 20-Nov-2020 17:05       645960
2604--Zakon-o-pogrebni-in-pokopališki-dejavnost..> 20-Nov-2020 17:05        49933
2610--Zakon-o-začasnih-ukrepih-za-omilitev-in-o..> 20-Nov-2020 17:05       177152
2651--Zakon-o-mednarodnem-zasebnem-pravu-in-pos..> 20-Nov-2020 17:05        59218
2673--Energetski-zakon-uradno-prečiščeno-besedi..> 20-Nov-2020 17:05       892623
2683--Zakon-o-kolektivnem-upravljanju-avtorske-..> 20-Nov-2020 17:05       117682
2684--Zakon-o-ugotavljanju-katastrskega-dohodka..> 20-Nov-2020 17:05        22939
2704--Zakon-o-lastninskem-preoblikovanju-Loteri..> 20-Nov-2020 17:05        9793
2713--Zakon-o-državnem-tožilstvu-ZDT-1-stran-83..> 20-Nov-2020 17:05       245233
274--Zakon-o-plačilnih-storitvah-storitvah-izda..> 20-Nov-2020 17:05       557860
2754--Zakon-o-omejevanju-ali-prepovedi-pridelav..> 20-Nov-2020 17:05        19018
2762--Zakon-o-učinkoviti-rabi-energije-ZURE-str..> 20-Nov-2020 17:05       169749
2794--Zakon-o-standardizaciji-ZSta-1-stran-7540..> 20-Nov-2020 17:05        18293
280--Zakon-o-poračunavanju-finančnih-obveznosti..> 20-Nov-2020 17:05        19542
2810--Zakon-o-gozdnem-reprodukcijskem-materialu..> 20-Nov-2020 17:05        83244
2813--Zakon-o-revidiranju-ZRev-2-stran-8661.txt  20-Nov-2020 17:05       154179
2815--Zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-Zakona-..> 20-Nov-2020 17:05        9725
2821--Zakon-o-Triglavskem-narodnem-parku-ZTNP-1..> 20-Nov-2020 17:05       139146
2857--Zakon-o-zemljiški-knjigi-ZZK-1-stran-6717..> 20-Nov-2020 17:05       246300
287--Zakon-o-nekaterih-koncesijskih-pogodbah-ZN..> 20-Nov-2020 17:05       123193
2871--Zakon-o-agrarnih-skupnostih-ZAgrS-stran-8..> 20-Nov-2020 17:05        45449
2879--Zakon-o-državni-meteorološki-hidrološki-o..> 20-Nov-2020 17:05        37789
2889--Zakon-o-sodnem-registru-uradno-prečiščeno..> 20-Nov-2020 17:05        71751
2913--Zakon-o-arhitekturni-in-inženirski-dejavn..> 20-Nov-2020 17:05        86284
2914--Gradbeni-zakon-GZ-stran-8228.txt       20-Nov-2020 17:05       200501
2915--Zakon-o-urejanju-prostora-ZUreP-2-stran-8..> 20-Nov-2020 17:05       419012
2925--Ukaz-o-razglasitvi-Zakona-o-nematerializi..> 20-Nov-2020 17:05        45002
2925--Zakon-o-preprečevanju-pranja-denarja-in-f..> 20-Nov-2020 17:05       321736
2926--Zakon-o-dimnikarskih-storitvah-ZDimS-stra..> 20-Nov-2020 17:05        62075
2936--Zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-Zakona-..> 20-Nov-2020 17:05        16335
2969--Zakon-o-društvih-uradno-prečiščeno-besedi..> 20-Nov-2020 17:05        56824
2969--Zakon-o-zbirkah-podatkov-s-področja-zdrav..> 20-Nov-2020 17:05        11470
2981--Zakon-o-veterinarstvu-stran-5045.txt     20-Nov-2020 17:05       180918
3024--Zakon-o-finančnih-zavarovanjih-uradno-pre..> 20-Nov-2020 17:05        23861
3031--Zakon-o-pravilih-cestnega-prometa-uradno-..> 20-Nov-2020 17:05       216238
3036--Zakon-o-gospodarskih-družbah-uradno-preči..> 20-Nov-2020 17:05       679020
3056--Zakon-o-integriteti-in-preprečevanju-koru..> 20-Nov-2020 17:05       126311
3075--Zakon-o-zdravstvenem-varstvu-in-zdravstve..> 20-Nov-2020 17:05       129127
3076--Zakon-o-zdravniški-službi-uradno-prečišče..> 20-Nov-2020 17:05        62641
3077--Zakon-o-Banki-Slovenije-uradno-prečiščeno..> 20-Nov-2020 17:05        58479
3078--Zakon-o-davku-na-motorna-vozila-uradno-pr..> 20-Nov-2020 17:05        22276
3079--Zakon-o-centralnem-registru-prebivalstva-..> 20-Nov-2020 17:05        19341
3086--Zakon-o-kmetijskih-zemljiščih-uradno-preč..> 20-Nov-2020 17:05       133802
3094--Zakon-o-Kmetijsko-gozdarski-zbornici-Slov..> 20-Nov-2020 17:05        48900
3116--Zakon-o-ustanovah-uradno-prečiščeno-besed..> 20-Nov-2020 17:05        23866
3117--Zakon-o-popravi-krivic-uradno-prečiščeno-..> 20-Nov-2020 17:05        27024
3144--Zakon-o-vojnih-grobiščih-ZVG-stran-10070.txt 20-Nov-2020 17:05        28175
3145--Zakon-o-porabi-sredstev-dolgoročnih-rezer..> 20-Nov-2020 17:05        17413
3185--Zakon-o-izvensodnem-reševanju-potrošniški..> 20-Nov-2020 17:05        39854
3205--Zakon-o-postopku-sodnega-in-izvensodnega-..> 20-Nov-2020 17:05        61020
3207--Zakon-o-pogojih-za-statusno-preoblikovanj..> 20-Nov-2020 17:05        27624
3226--Zakon-o-potrošniških-kreditih-ZPotK-2-str..> 20-Nov-2020 17:05       226607
3227--Zakon-o-centralnem-kreditnem-registru-ZCK..> 20-Nov-2020 17:05        71429
3228--Zakon-o-opravljanju-plačilnih-storitev-za..> 20-Nov-2020 17:05        62261
3237--Zakon-o-vodah-ZV-1-stran-7648.txt      20-Nov-2020 17:05       194229
3263--Zakon-o-evidentiranju-državne-meje-z-Repu..> 20-Nov-2020 17:05        9916
3265--Zakon-o-spremembah-Zakona-o-zemljiški-knj..> 20-Nov-2020 17:05        2988
3287--Zakon-o-fitofarmacevtskih-sredstvih-ZFfS-..> 20-Nov-2020 17:05        85459
3295--Zakon-o-dedovanju-kmetijskih-gospodarstev..> 20-Nov-2020 17:05        24980
3297--Zakon-o-kakovosti-in-varnosti-človeških-t..> 20-Nov-2020 17:05        50660
3305--Zakon-o-mladinskih-svetih-ZMS-stran-8663.txt 20-Nov-2020 17:05        9555
3307--Zakon-o-zdravljenju-neplodnosti-in-postop..> 20-Nov-2020 17:05        34190
3312--Stanovanjski-zakon-SZ-1-stran-10633.txt   20-Nov-2020 17:05       158877
3350--Zakon-o-socialno-varstvenih-prejemkih-ZSV..> 20-Nov-2020 17:05       120205
3350--Zakon-o-zdravstvenem-varstvu-rastlin-urad..> 20-Nov-2020 17:05       139341
3387--Zakon-o-uveljavljanju-pravic-iz-javnih-sr..> 20-Nov-2020 17:05        95725
340--Zakon-o-gospodarjenju-z-gozdovi-v-lasti-Re..> 20-Nov-2020 17:05        54256
3404--Zakon-o-javnem-jamstvenem-in-preživninske..> 20-Nov-2020 17:05        34461
3411--Zakon-o-javnih-uslužbencih-uradno-prečišč..> 20-Nov-2020 17:05       166556
3446--Zakon-o-prevzemih-ZPre-1-stran-8469.txt   20-Nov-2020 17:05        84949
3449--Zakon-o-javnih-skladih-ZJS-1-stran-11110.txt 20-Nov-2020 17:05        47867
3449--Zakon-o-poklicnem-in-strokovnem-izobražev..> 20-Nov-2020 17:05        65079
3467--Zakon-o-ustavnem-sodišču-uradno-prečiščen..> 20-Nov-2020 17:05        59268
3489--Zakon-o-evidenci-volilne-pravice-ZEVP-2-s..> 20-Nov-2020 17:05        51089
3525--Zakon-o-javnem-naročanju-na-področju-obra..> 20-Nov-2020 17:05       193963
3535--Zakon-o-osnovni-šoli-uradno-prečiščeno-be..> 20-Nov-2020 17:05        63135
3538--Zakon-o-varstvu-topografije-polprevodnišk..> 20-Nov-2020 17:05        13365
3547--Zakon-o-povračilu-škode-osebam-ki-so-bile..> 20-Nov-2020 17:05        30034
3570--Zakon-o-javnem-naročanju-ZJN-3-stran-1020..> 20-Nov-2020 17:05       337754
3592--Zakon-o-motornih-vozilih-ZMV-1-stran-1131..> 20-Nov-2020 17:05       163042
361--Zakon-o-finančnem-poslovanju-postopkih-zar..> 20-Nov-2020 17:05       794110
368--Zakon-o-hipotekarni-in-komunalni-obveznici..> 20-Nov-2020 17:05        53994
3686--Zakon-o-voznikih-ZVoz-1-stran-12703.txt   20-Nov-2020 17:05       217494
3687--Zakon-o-lekarniški-dejavnosti-ZLD-1-stran..> 20-Nov-2020 17:05       139471
3687--Zakon-o-zavarovalništvu-ZZavar-1-stran-10..> 20-Nov-2020 17:05       878912
3693--Zakon-o-pokojninskem-in-invalidskem-zavar..> 20-Nov-2020 17:05       518086
3698--Zakon-o-varstvu-pred-ionizirajočimi-sevan..> 20-Nov-2020 17:05       416297
3730--Zakon-o-množičnem-vrednotenju-nepremičnin..> 20-Nov-2020 17:05        81586
374--Zakon-o-prostovoljstvu-ZProst-stran-989.txt  20-Nov-2020 17:05        56899
3751--Zakon-o-trgu-finančnih-instrumentov-ZTFI-..> 20-Nov-2020 17:05       907674
3760--Zakon-o-pravnih-naslednicah-pooblaščenih-..> 20-Nov-2020 17:05        21838
3766--Zakon-o-dopolnitvi-in-spremembi-zakona-o-..> 20-Nov-2020 17:05         923
379--Zakon-o-spremembi-zakona-o-zavodih-ZZ-A-st..> 20-Nov-2020 17:05         720
381--Zakon-o-rudarstvu-uradno-prečiščeno-besedi..> 20-Nov-2020 17:05       292447
3840--Zakon-o-višjem-strokovnem-izobraževanju-Z..> 20-Nov-2020 17:05        56751
3841--Zakon-o-javni-rabi-slovenščine-ZJRS-stran..> 20-Nov-2020 17:05        24142
3886--Zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-Zakona-..> 20-Nov-2020 17:05        14710
3911--Zakon-o-odvzemu-premoženja-nezakonitega-i..> 20-Nov-2020 17:05        52354
3917--Zakon-o-železniškem-prometu-uradno-prečiš..> 20-Nov-2020 17:05       165163
393--Zakon-o-ugotavljanju-vzajemnosti-ZUVza-str..> 20-Nov-2020 17:05        12271
3963--Zakon-o-pravniškem-državnem-izpitu-uradno..> 20-Nov-2020 17:05        28700
3965--Zakon-o-pravdnem-postopku-uradno-prečišče..> 20-Nov-2020 17:05       293905
4--Zakon-o-nacionalnih-poklicnih-kvalifikacijah..> 20-Nov-2020 17:05        31709
4018--Zakon-o-veterinarskih-merilih-skladnosti-..> 20-Nov-2020 17:05       142959
404--Zakon-o-omejevanju-uporabe-tobačnih-in-pov..> 20-Nov-2020 17:05        99576
4066--Zakon-o-uresničevanju-javnega-interesa-za..> 20-Nov-2020 17:05        89681
4072--Zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-Zakona-..> 20-Nov-2020 17:05        7641
4125--Zakon-o-matični-evidenci-zavarovancev-in-..> 20-Nov-2020 17:05        93850
4129--Zakon-o-slovenskem-ogrodju-kvalifikacij-Z..> 20-Nov-2020 17:05        22947
4131--Zakon-o-urejanju-statusa-državljanov-drug..> 20-Nov-2020 17:05        18690
4179--Zakon-o-blagovnih-rezervah-uradno-prečišč..> 20-Nov-2020 17:05        27468
4194--Zakon-o-spremembi-Zakona-o-povračilu-škod..> 20-Nov-2020 17:05        1538
4207--Zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-..> 20-Nov-2020 17:05        14160
4216--Zakon-o-geodetski-dejavnosti-ZGeoD-1-stra..> 20-Nov-2020 17:05        66432
4217--Zakon-o-Slovenskem-filmskem-centru-javni-..> 20-Nov-2020 17:05        29004
4233--Zakon-o-ohranjanju-narave-uradno-prečišče..> 20-Nov-2020 17:05       193561
4235--Zakon-o-brezplačni-pravni-pomoči-uradno-p..> 20-Nov-2020 17:05        69780
4249--Zakon-o-zadrugah-uradno-prečiščeno-besedi..> 20-Nov-2020 17:05       131615
4284--Zakon-o-elektronskem-poslovanju-in-elektr..> 20-Nov-2020 17:05        49819
4284--Zakon-o-medicinskih-pripomočkih-ZMedPri-s..> 20-Nov-2020 17:05        97603
4286--Zakon-o-odgovornosti-pravnih-oseb-za-kazn..> 20-Nov-2020 17:05        25705
4288--Zakon-o-varstvu-potrošnikov-uradno-prečiš..> 20-Nov-2020 17:05       101520
4304--Zakon-o-urejanju-trga-dela-ZUTD-stran-120..> 20-Nov-2020 17:05       186792
4315--Zakon-o-elektronskih-komunikacijah-ZEKom-..> 20-Nov-2020 17:05       392742
4332--Zakon-o-letalstvu-uradno-prečiščeno-besed..> 20-Nov-2020 17:05       347136
4343--Zakon-o-državnem-svetu-uradno-prečiščeno-..> 20-Nov-2020 17:05        29356
4345--Zakon-o-političnih-strankah-uradno-prečiš..> 20-Nov-2020 17:05        32675
4349--Zakon-o-vrtcih-uradno-prečiščeno-besedilo..> 20-Nov-2020 17:05        45843
4360--Stvarnopravni-zakonik-SPZ-stran-9559.txt   20-Nov-2020 17:05       127579
4367--Zakon-o-humanitarnih-organizacijah-ZHO-st..> 20-Nov-2020 17:05        30499
4411--Zakon-o-varstvu-novih-sort-rastlin-ZVNSR-..> 20-Nov-2020 17:05        45709
4446--Zakon-o-knjižničarstvu-ZKnj-1-stran-8685.txt 20-Nov-2020 17:05        48507
4449--Zakon-o-samoprispevku-ZSam-1-stran-8694.txt 20-Nov-2020 17:05        16938
4488--Zakon-o-vinu-ZVin-stran-10616.txt      20-Nov-2020 17:05        91070
4500--Zakon-o-splošni-varnosti-proizvodov-ZSVP-..> 20-Nov-2020 17:05        26561
451--Zakon-o-matičnem-registru-uradno-prečiščen..> 20-Nov-2020 17:05        29887
4537--Zakon-o-družbah-tveganega-kapitala-ZDTK-s..> 20-Nov-2020 17:05        40390
455--Zakon-o-pacientovih-pravicah-ZPacP-stran-1..> 20-Nov-2020 17:05       116880
457--Zakon-o-stvarnem-premoženju-države-in-samo..> 20-Nov-2020 17:05       106010
4584--Zakon-o-zaposlovanju-in-zavarovanju-za-pr..> 20-Nov-2020 17:05       117332
4599--Zakon-o-spremembah-Zakona-o-spremembah-in..> 20-Nov-2020 17:05        1980
460--Zakon-o-osebni-asistenci-ZOA-stran-1497.txt  20-Nov-2020 17:05        35298
4602--Zakon-o-gostinstvu-uradno-prečiščeno-bese..> 20-Nov-2020 17:05        24163
4604--Zakon-o-obveznih-zavarovanjih-v-prometu-u..> 20-Nov-2020 17:05        88977
461--Zakon-o-čezmejnem-izvajanju-storitev-ZČmIS..> 20-Nov-2020 17:05        53270
4646--Zakon-o-pokojninskem-in-invalidskem-zavar..> 20-Nov-2020 17:05       432048
4665--Zakon-o-izvrševanju-kazenskih-sankcij-ura..> 20-Nov-2020 17:05       145281
4666--Zakon-o-medijih-uradno-prečiščeno-besedil..> 20-Nov-2020 17:05       183369
4667--Zakon-o-plačilnem-prometu-uradno-prečišče..> 20-Nov-2020 17:05       127497
4686--Zakon-o-sodiščih-uradno-prečiščeno-besedi..> 20-Nov-2020 17:05       119636
4687--Zakon-o-sodniški-službi-uradno-prečiščeno..> 20-Nov-2020 17:05        99761
4690--Zakon-o-varstvu-osebnih-podatkov-uradno-p..> 20-Nov-2020 17:05        99468
4692--Zakon-o-lokalni-samoupravi-uradno-prečišč..> 20-Nov-2020 17:05       111581
4798--Zakon-o-varstvu-novih-sort-rastlin-uradno..> 20-Nov-2020 17:05        47341
4800--Zakon-o-spremembi-zakona-o-posebnih-pogoj..> 20-Nov-2020 17:05        1020
4810--Zakon-o-uporabi-slovenskega-znakovnega-je..> 20-Nov-2020 17:05        15560
4826--Obligacijski-zakonik-uradno-prečiščeno-be..> 20-Nov-2020 17:05       532352
4831--Zakon-o-kemikalijah-uradno-prečiščeno-bes..> 20-Nov-2020 17:05        80354
4831--Zakon-o-uvedbi-eura-ZUE-stran-11833.txt   20-Nov-2020 17:05        15502
485--Zakon-o-varstvu-kulturne-dediščine-ZVKD-1-..> 20-Nov-2020 17:05       164076
486--Zakon-o-deviznem-poslovanju-ZDP-2-stran-11..> 20-Nov-2020 17:05        14981
487--Zakon-o-preprečevanju-nasilja-v-družini-ZP..> 20-Nov-2020 17:05        29261
4891--Zakon-o-sistemu-plač-v-javnem-sektorju-ur..> 20-Nov-2020 17:05       137437
4904--Zakon-o-morskem-ribištvu-ZMR-2-stran-1197..> 20-Nov-2020 17:05        49714
4918--Zakon-o-Uradnem-listu-Republike-Slovenije..> 20-Nov-2020 17:05        20965
4929--Zakon-o-zunanjih-zadevah-uradno-prečiščen..> 20-Nov-2020 17:05        68037
4936--Zakon-o-izenačevanju-možnosti-invalidov-Z..> 20-Nov-2020 17:05        44883
5005--Zakon-o-Informacijskem-pooblaščencu-ZInfP..> 20-Nov-2020 17:05        12934
5007--Zakon-o-državni-upravi-uradno-prečiščeno-..> 20-Nov-2020 17:05        53214
5014--Zakon-o-davku-od-dohodkov-pravnih-oseb-ZD..> 20-Nov-2020 17:05       123406
5017--Zakon-o-Družbi-za-avtoceste-v-Republiki-S..> 20-Nov-2020 17:05        20023
5017--Zakon-o-davku-na-dediščine-in-darila-ZDDD..> 20-Nov-2020 17:05        18582
5039--Zakon-o-šolski-inšpekciji-uradno-prečišče..> 20-Nov-2020 17:05        22885
5041--Zakon-o-odpravi-posledic-naravnih-nesreč-..> 20-Nov-2020 17:05        98276
5064--Zakon-o-podpornem-okolju-za-podjetništvo-..> 20-Nov-2020 17:05        28978
512--Zakon-o-notariatu-stran-693.txt        20-Nov-2020 17:05        66985
5309--Zakon-o-vojaški-dolžnosti-uradno-prečišče..> 20-Nov-2020 17:05        73446
5311--Zakon-o-invalidskih-organizacijah-ZInvO-s..> 20-Nov-2020 17:05        25553
5348--Zakon-o-javno-zasebnem-partnerstvu-ZJZP-s..> 20-Nov-2020 17:05       136424
5351--Zakon-o-krmi-ZKrmi-1-stran-13924.txt     20-Nov-2020 17:05        28380
5388--Zakon-o-izvajanju-rejniške-dejavnosti-ZIR..> 20-Nov-2020 17:05        34181
5389--Zakon-o-kolektivnem-dodatnem-pokojninskem..> 20-Nov-2020 17:05        10287
539--Zakon-o-zdravilih-ZZdr-2-stran-1894.txt    20-Nov-2020 17:05       365780
5393--Zakon-o-vračanju-protipravno-odstranjenih..> 20-Nov-2020 17:05        21033
541--Zakon-o-spodbujanju-razvoja-turizma-ZSRT-1..> 20-Nov-2020 17:05        73701
542--Zakon-o-spodbujanju-investicij-ZSInv-stran..> 20-Nov-2020 17:05        57192
5476--Zakon-o-družbi-Slovenske-železnice-ZDSŽ-s..> 20-Nov-2020 17:05        10926
5479--Zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-Zakona-..> 20-Nov-2020 17:05        4208
5482--Zakon-o-upravnih-taksah-uradno-prečiščeno..> 20-Nov-2020 17:05        35242
553--Zakon-o-davčnem-postopku-uradno-prečiščeno..> 20-Nov-2020 17:05       524911
554--Zakon-o-davku-na-dodano-vrednost-uradno-pr..> 20-Nov-2020 17:05       226174
555--Zakon-o-dohodnini-uradno-prečiščeno-besedi..> 20-Nov-2020 17:05       234988
5696--Zakon-o-trgu-finančnih-instrumentov--urad..> 20-Nov-2020 17:05       671661
586--Zakon-o-spremembah-zakona-o-posebnih-pogoj..> 20-Nov-2020 17:05        1382
588--Zakon-o-igrah-na-srečo-uradno-prečiščeno-b..> 20-Nov-2020 17:05       100631
589--Zakon-o-omejevanju-porabe-alkohola-ZOPA-st..> 20-Nov-2020 17:05        14653
599--Zakon-o-verski-svobodi-ZVS-stran-1533.txt   20-Nov-2020 17:05        37705
613--Zakon-o-nepravdnem-postopku-ZNP-1-stran-13..> 20-Nov-2020 17:05       118259
625--Zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-Zakona-o..> 20-Nov-2020 17:05        5754
630--Zakon-o-divjadi-in-lovstvu-ZDLov-1-stran-1..> 20-Nov-2020 17:05       103356
632--Zakon-o-pokojninskem-in-invalidskem-zavaro..> 20-Nov-2020 17:05       186014
65--Zakon-o-notariatu-uradno-prečiščeno-besedil..> 20-Nov-2020 17:05       107512
652--Stanovanjski-zakon-stran-589.txt       20-Nov-2020 17:05        87538
67--Zakon-o-varstvu-podzemnih-jam-ZVPJ-stran-16..> 20-Nov-2020 17:05        66497
676--Zakon-o-industrijski-lastnini-stran-816.txt  20-Nov-2020 17:05        63366
679--Zakon-o-interventnih-ukrepih-na-področju-p..> 20-Nov-2020 17:05        23457
680--Zakon-o-interventnih-ukrepih-na-področju-k..> 20-Nov-2020 17:05        17526
682--Zakon-o-izumih-iz-delovnega-razmerja-uradn..> 20-Nov-2020 17:05        24635
689--Zakon-o-detektivski-dejavnosti-ZDD-1-stran..> 20-Nov-2020 17:05        53837
690--Zakon-o-zasebnem-varovanju-ZZasV-1-stran-2..> 20-Nov-2020 17:05       120891
710--Zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-Zakona-o..> 20-Nov-2020 17:05        6839
716--Zakon-o-jamstvu-Republike-Slovenije-za-obv..> 20-Nov-2020 17:05        10550
716--Zakon-o-živinoreji-ZŽiv-stran-1325.txt    20-Nov-2020 17:05       123426
717--Zakon-o-avtorski-in-sorodnih-pravicah-urad..> 20-Nov-2020 17:05       150292
720--Zakon-o-zaposlitveni-rehabilitaciji-in-zap..> 20-Nov-2020 17:05        80629
729--Družinski-zakonik-DZ-stran-2099.txt      20-Nov-2020 17:05       192725
746--Zakon-o-osebnem-imenu-ZOI-1-stran-1956.txt  20-Nov-2020 17:05        15785
766--Zakon-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-..> 20-Nov-2020 17:05       129743
776--Zakon-o-varstvu-kupcev-stanovanj-in-enosta..> 20-Nov-2020 17:05       131452
778--Zakon-o-zdravstveni-dejavnosti-uradno-preč..> 20-Nov-2020 17:05        87254
780--Zakon-o-ravnanju-z-gensko-spremenjenimi-or..> 20-Nov-2020 17:05        98993
803--Zakon-o-mednarodni-zaščiti-uradno-prečišče..> 20-Nov-2020 17:05       178346
809--Zakon-o-Skladu-kmetijskih-zemljišč-in-gozd..> 20-Nov-2020 17:05        40890
817--Zakon-o-odvetništvu-stran-828.txt       20-Nov-2020 17:05        36082
819--Zakon-o-socialnem-podjetništvu-ZSocP-stran..> 20-Nov-2020 17:05        59508
820--Zakon-o-spodbujanju-skladnega-regionalnega..> 20-Nov-2020 17:05        51573
844--Zakon-o-raziskovalni-in-razvojni-dejavnost..> 20-Nov-2020 17:05        48575
850--Zakon-o-Slovenskem-odškodninskem-skladu-ur..> 20-Nov-2020 17:05        10066
876--Zakon-o-semenskem-materialu-kmetijskih-ras..> 20-Nov-2020 17:05       142115
880--Zakon-o-prejemkih-poslovodnih-oseb-v-gospo..> 20-Nov-2020 17:05        8660
881--Zakon-o-storitvah-na-notranjem-trgu-ZSNT-s..> 20-Nov-2020 17:05        55220
887--Zakon-o-nevladnih-organizacijah-ZNOrg-stra..> 20-Nov-2020 17:05        83315
889--Zakon-o-prvem-pokojninskem-skladu-Republik..> 20-Nov-2020 17:05        53009
896--Zakon-o-popotresni-obnovi-objektov-in-spod..> 20-Nov-2020 17:05        95056
909--Zakon-o-udeležbi-delavcev-pri-dobičku-ZUDD..> 20-Nov-2020 17:05        31500
910--Zakon-o-določanju-območij-ter-o-imenovanju..> 20-Nov-2020 17:05        31815
944--Zakon-o-sodnih-izvedencih-sodnih-cenilcih-..> 20-Nov-2020 17:05        63046
960--Zakon-o-Slovenskem-državnem-holdingu-ZSDH-..> 20-Nov-2020 17:05       112696
961--Zakon-o-finančni-upravi-ZFU-stran-2875.txt  20-Nov-2020 17:05       120142
962--Zakon-o-državnem-geodetskem-referenčnem-si..> 20-Nov-2020 17:05        33698
970--Zakon-o-splošnem-upravnem-postopku-uradno-..> 20-Nov-2020 17:05       239351
98--Zakon-o-izvršbi-in-zavarovanju-uradno-preči..> 20-Nov-2020 17:05       279047
991--Zakon-o-cestninjenju-ZCestn-stran-2661.txt  20-Nov-2020 17:05       112245
metadata.csv                    20-May-2021 14:49       162093